Zoek op model

 

Ouderdom en DOT nummering bij motorbanden

De leeftijd/ouderdom van motorbanden laat zich aan de hand van de DOT nummering makkelijk vaststellen. U vindt dit nummer op de zijkant van de band.

Bijvoorbeeld: 
DOT EB V3 BRD 1200

Sinds het jaar 2000 bestaan DOT nummers uit 4 cijfers. De eerste twee cijfers duiden op de kalenderweek de laatste 2 op het jaar van productie

Voorbeeld 
2305 = Week 23 van 2005

DOT

DOT betekent "United States Department of Transportation" (USA). Een band met deze markering voldoet dus ook aan normen uit de USA.

Wanneer zijn nieuwe banden niet meer nieuw?

Banden worden zo gemaakt dat ze gedurende de gehele levensduur dezelfde eigenschappen hebben. Iedere band veroudert ook tijdens het opgeslagen zijn. 
Door verschillende rubbermengsels, profielen en constructies verloopt het verouderen bij iedere type band weer anders. De bandenfabrikanten voegen ingrediënten aan een band toe die dit proces vertragen. Als een band vakkundig opgeslagen is dan behoudt hij tot 5 jaar nog 100 % prestatievermogen en geldt dan nog als nieuw. De maximale leeftijd ligt bij 10 jaar. Daarna zou een band niet meer gemonteerd en gebruikt mogen worden. Zou een fabrikant afwijkende aanbevelingen geven zijn deze op te volgen.

Testresultaten: Oude band tegenover nieuwe band

De fabrikant METZELER heeft een set 5 jaar oude banden en een nieuwe set banden onder race omstandigheden getest en de resultaten vergeleken. De set 5 jaar oude banden waren vakkundig opgeslagen en beide sets waren over een afstand van 200 km met de zelfde motor ingereden. Getest werd op het circuit Vizola over een afstand van 5 ronden. De verschillen in ronde tijden waren zo klein dat er geen duidelijke winnaar was en dus een kwaliteitsverschil in de praktijk niet meetbaar was

[Bron: METZELER Technikseminar 2004]

U kunt een band zonder problemen 5 jaar opslaan. Indien mogelijk moet de band steeds koel, droog en boven alles donker opgeslagen worden. Als aan alle bovenstaande voorwaarden voldaan wordt kunnen de banden ook probleemloos langer opgeslagen worden dan 5 jaar.

Gemonteerde banden moeten altijd opgepompt zijn. Als een motor langere tijd met lege banden weggezet wordt, kan de zijkant van de band beschadigd raken.

 

Wanneer is een band versleten?

Een band is versleten en moet vervangen worden als op het loopvlak de slijtnokken in het profiel gelijk zijn aan de band. (zie midden van het profiel op de foto, het rechthoekige nokje).

Soms gaan de zijkanten van banden kapot nog voor het loopvlak versleten is. Deze voortijdige slijtage is in de meeste gevallen te wijten aan een voortdurend te lage bandenspanning. Wij adviseren dan ook beslist de bandenspanning minstens éénmaal per maand met een bandenspanningsmeter te controleren en zonodig te corrigeren.

slijtnok

Welk kilometrage bereiken de diverse banden?

 

Het is erg moeilijk om hier een uitspraak over te doen, want de uitkomst is sterk afhankelijk van het type band, de bandenspanning, belasting, weggesteldheid, temperatuur en rijstijl. Bij hoge temperaturen, een grote belasting en ruw asfalt slijten banden bijvoorbeeld beduidend sneller dan normaal.

Gemiddeld kan men grofweg uitgaan van een kilometrage van tussen de 5.000 en 15.000 kilometer.

De banden uit een touring/road serie gaan in de regel tussen de 6.000 en 12.000 km mee. Bij een zware harde band is dit ca. 10.000 tot 15.000 km).

Bij zachte (semi)circuit banden kan men hierover geen zinvolle opgave doen omdat rijstijl hier van te grote invloed is.

 

Waarom slijten veel banden voortijdig?

Helaas bereiken veel banden niet het mogelijke kilometrage, omdat ze voortdurend met te weinig bandenspanning bereden worden.

Zonder een toereikende bandenspanning kan de band de last niet goed dragen. De zijkanten van de band moeten zich bij het rollen bovenmatig vervormen.

Dat kan een band slechts beperkt opbrengen. Op een bepaald moment is de zijkant overbelast en scheurt.

 

Afbeelding 1 laat de typische scheuren door overbelasting zien die door te weinig bandenspanning ontstaan. Weinig grotere scheuren in het bovenste deel van de zijwand.

 

Afbeelding 2 Daarentegen zijn normale scheuren door ouderdom (op basis van heel oude en/of een slecht rubbermengsel) eerder klein en over de gehele zijwand verdeeld.

 

 

Afbeelding 3+4 Typische sporen van het schuiven van de binnenband in de buitenband.